قیمت طلا ، سکه و ارز 92/09/23

مجموعه : اخبار
قیمت طلا ، سکه و ارز 92/09/23
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز شنبه در بازار 872 هزار تومان، طرح قدیم 872 هزارتومان، نیم سکه 443 هزارتومان، ربع سکه 262 هزارتومان و گرمی 170 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 89 هزار و 500 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1239 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2954 تومان، هر یورو را 4060 تومان، هر پوند را 4830 تومان و هر درهم امارات را 808 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکهشنبه – قیمت /تومان
سکه‌تمام‌طرح‌جدید872000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم872000
نیم سکه443000
ربع سکه262000
1 گرمی170000
هرگرم‌طلای18عیار89500
نوع ارز 
دلار آمریکا2945
یورو4060
پوند انگلیس4830
درهم808

……………………………………………………………………………………………………………
قیمت ارز. طلا. سکه روزپنجشنبه 92/09/21

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز پنج‌شنبه در بازار 864 هزار تومان، طرح قدیم 864 هزارتومان، نیم سکه 440 هزارتومان، ربع سکه 260 هزارتومان و گرمی 170 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 88 هزار و 600 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1224 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2935 تومان، هر یورو را 4045 تومان، هر پوند را 4820 تومان و هر درهم امارات را 805 تومان اعلام کردند.
 

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکهپنج‌شنبه – قیمت /تومان
سکه‌تمام‌طرح‌جدید864000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم864000
نیم سکه440000
ربع سکه260000
1 گرمی170000
هرگرم‌طلای18عیار88600
نوع ارز 
دلار آمریکا2935
یورو4045
پوند انگلیس4820
درهم805

…………………………………………………………………………………………………………
قیمت ارز. طلا. سکه روزچهارشنبه 92/09/20

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز چهارشنبه در بازار 878 هزارتومان، طرح قدیم 877 هزارتومان، نیم سکه 441 هزارتومان، ربع سکه 262 هزارتومان و گرمی 170 هزار تومان اعلام شد.
 
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 90 هزار و 170 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1256 دلار است.
 
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2940 تومان، هر یورو را 4050 تومان، هر پوند را 4840 تومان و هر درهم امارات را 805 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکهچهارشنبه – قیمت /تومان
سکه‌تمام‌طرح‌جدید878000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم877000
نیم سکه441000
ربع سکه262000
1 گرمی170000
هرگرم‌طلای18عیار90170
نوع ارز 
دلار آمریکا2940
یورو4050
پوند انگلیس4840
درهم805

…………………………………………………………………………………………………………
قیمت ارز. طلا. سکه روز سه شنبه 92/09/19

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز سه‌شنبه در بازار 870 هزار و 500 تومان، طرح قدیم 870 هزارتومان، نیم سکه 440 هزارتومان، ربع سکه 262 هزارتومان و گرمی 170 هزار تومان اعلام شد.
 
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 89 هزار و 100 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1243 دلار است.
 
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2945 تومان، هر یورو را 4050 تومان، هر پوند را 4840 تومان و هر درهم امارات را 805 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکهسه‌شنبه – قیمت /تومان
سکه‌تمام‌طرح‌جدید870500
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم870000
نیم سکه440000
ربع سکه262000
1 گرمی170000
هرگرم‌طلای18عیار89100
نوع ارز 
دلار آمریکا2945
یورو4050
پوند انگلیس4840
درهم805

………………………………………………………………………………………………………………
قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه 92/09/18

 نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز دوشنبه در بازار 866 هزارتومان، طرح قدیم 865 هزارتومان، نیم سکه 438 هزارتومان، ربع سکه 260 هزارتومان و گرمی 168 هزار تومان اعلام شد.
 
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 88 هزار و 600 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1230 دلار است.
 
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2948 تومان، هر یورو را 4030 تومان، هر پوند را 4820 تومان و هر درهم امارات را 806 تومان اعلام کردند

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکهدوشنبه – قیمت /تومان
سکه‌تمام‌طرح‌جدید866000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم865000
نیم سکه438000
ربع سکه260000
1 گرمی168000
هرگرم‌طلای18عیار88600
نوع ارز 
دلار آمریکا2948
یورو4030
پوند انگلیس4820
درهم806

……………………………………………………………………………………………………………..

قیمت ارز. طلا. سکه روزیکشنبه 92/09/17
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز یکشنبه در بازار 865 هزارتومان، طرح قدیم 865 هزارتومان، نیم سکه 437 هزارتومان، ربع سکه 259 هزارتومان و گرمی 171 هزار تومان اعلام شد.
 
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 88 هزار و 600 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1231 دلار است.
 
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2943 تومان، هر یورو را 4025 تومان، هر پوند را 4830 تومان و هر درهم امارات را 806 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکهیکشنبه – قیمت /تومان
سکه‌تمام‌طرح‌جدید865000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم865000
نیم سکه437000
ربع سکه259000
1 گرمی171000
هرگرم‌طلای18عیار88600
نوع ارز 
دلار آمریکا2943
یورو4025
پوند انگلیس4830
درهم806

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان