سلاحی خوراکی در برابر سرطان روده

مجموعه : پزشکی
سلاحی خوراکی در برابر سرطان روده
به گزارش نازوب، دكتر جولی صبا، پژوهشگر و متخصص انستیتو تحقیقاتی اوكلند در بیمارستان اطفال كالیفرنیا در این باره اظهار كرد: این مواد مولكول‌های لیپید طبیعی هستند كه می‌توانند عامل موثر در این گیاه برای كمك به پیشگیری در برابر سرطان روده باشند. 
 
در پژوهشی كه انجام شد، محققان دریافتند كه افزایش سطح این لیپیدها در واقع مرگ سلول‌های جهش یافته را ترغیب می‌كنند.
 
دكتر صبا می‌گوید: مرگ سلولی پدیده‌ای است كه بدن از آن برای دفع سلول‌های ناسالم مانند سلول‌های سرطانی استفاده می‌كند. این یافته بسیار حائز اهمیت است، چون به محققان كمك می‌كند كه با درك ساختار و متابولیسم این لیپیدها داروهای جدیدی برای درمان سرطان روده تولید كنند.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان