عصبانیت عجیب ملکه الیزابت از افسران گارد سلطنتی

عصبانیت عجیب ملکه الیزابت از افسران گارد سلطنتی
به گزارش ناز وب، به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، ملکه الیزابت پس از آنکه افسران گارد سلطنتی انگلیس مواد غذایی مختص به وی را که در اطراف کاخ باکینگهام وجود داشت، خوردند، به شدت از دست آن‌ها عصبانی شد.
مقا‌م‌های کاخ یادداشتی را به افسران گارد سلطنتی ارسال کرده و به آن‌ها هشدار دادند تا این کار را مجددا تکرار نکنند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ملکه الیزابت متوجه ناپدید شدن خوراکی‌هایش شد.
این ادعای غیرمعمول در جریان هک مکالمات تلفنی و رسیدگی آن در دادگاهی افشا شد. در آن دادگاه هیات منصفه یادداشتی را مشاهده کرد که توسط کلایو گودمن، ادیتور سابق نشریه "اخبار جهان" به اندی کولسن، سردبیر سابق این نشریه ارسال شده بود.
یکی از مقام‌های دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده شنود مکالمات تلفنی این نشریه اعلام کرد که در ایمیلی از سوی آقای گوردن، وی مدعی شده که ملکه الیزابت پس از آنکه متوجه شده خوراکی‌هایش از گوشه و کنار کاخ سلطنتی مفقود شده، به شدت خشمگین شده و پس از بررسی‌های لازم متوجه شده که خوراکی‌هایش را افسران گارد سلطنتی می‌خورند.
در ایمیل سردبیر سابق این نشریه که انتشار آن متوقف شده است، آمده است: ملکه الیزابت دندان‌های خوبی ندارد و برای همین از مواد خوراکی مخلوط شده و نرم استفاده می‌کند.
در حالی که در جلسه رسیدگی به پرونده هک تلفن‌ها هیات منصفه پس از شنیدن این اظهارات می‌خندیدند، قاضی رسیدگی به پرونده اعلام کرد که این اتهامات به اثبات نرسیده‌اند.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان