یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
laghari

آنقدر بدم میاد، طنز نوشته های جدید (2)

آنقدر بدم میاد، طنز نوشته های جدید (2)

طنز نوشته های باحال آنقدر بدم میییییییییییییاد

 

آنقدر بدم میاد، طنز نوشته های جدید (2)

 

اینقدر بدم میاد تو یخچال فقط رب و آبلیمو باشه!

 

طنز، آنقدر بدم میاد…

 

آنقدر بدم میاد، طنز نوشته های جدید (2)

 

اینقدر بدم میاد

از پیامک تبلیغاتی هایی که

شب و روز نمی شناسن! دم به ساعت مزاحمن

 

طنز، آنقدر بدم میاد…

 

آنقدر بدم میاد، طنز نوشته های جدید (2)

 

آینقدر بدم میاد

از اینایی که راجب قبافه همه

اظهار نظر میکنن و خودشون …

 

طنز، آنقدر بدم میاد…

 

آنقدر بدم میاد، طنز نوشته های جدید (2)

 

اینقدر بدم میییاد

برم حموم آب سرد بشه!

 

طنز، آنقدر بدم میاد…

 

آنقدر بدم میاد، طنز نوشته های جدید (2)

 

این قدر بدم میاد از اینایی که با ذوق داری واسشون یه چیزی

رو تعریف میکنی اون سرش تو اس ام اسه!

 

طنز، آنقدر بدم میاد…

 

آنقدر بدم میاد، طنز نوشته های جدید (2)

کارهایی که خیلی بدم میاد

 

طنز، آنقدر بدم میاد…

 

آنقدر بدم میاد، طنز نوشته های جدید (2)

خیلی بدم که اصلا به ذهنم نمی رسه!

 

 

طنز، آنقدر بدم میاد…

 

آنقدر بدم میاد، طنز نوشته های جدید (2)

 

خیلی بدم میاد یکی بره تو اس ام اس هاااام

 

طنز، آنقدر بدم میاد…

 

آنقدر بدم میاد، طنز نوشته های جدید (2)

 

واااای اینقدر بدم میاد

این راننده تاکسی هایی که

رو درشون حساسن!

 

طنز، آنقدر بدم میاد…

 

آنقدر بدم میاد، طنز نوشته های جدید (2)

 

اوج لج درآوردن

اینکه چیزی رو که دوست نداری حفظ کنی

 

طنز، آنقدر بدم میاد…

 

آنقدر بدم میاد، طنز نوشته های جدید (2)

این قدر بدم میاد تو

غذام پیاز گنده باشه

 

طنز، آنقدر بدم میاد…

 

 

آنقدر بدم میاد، طنز نوشته های جدید (2)

و حالا خیلی دوست داشتم این قدر بدم اومدنها رو 

به بدنم بچسبونم و همه بخوننن و رعایت کنن!

 

طنز، آنقدر بدم میاد…

 

آنقدر بدم میاد، طنز نوشته های جدید (2)

 

طنز، آنقدر بدم میاد…

 

 

آنقدر بدم میاد، طنز نوشته های جدید (2)

طنز، آنقدر بدم میاد

 

دیگر مطالب طنز

طنز های باحال ، میگم یه وقت زشت نباشه … (1)

دانشجو بودن سهراب سپری در زمان ما! طنز


بیوگرافی هنرمندان