کلکسیونی از شیک و مدرن ترین آینه ها

کلکسیونی از شیک و مدرن ترین آینه ها

    

 

2. آینه Cavetto Brights، سبک: مدرن، فروشگاه Omelo Mirrors
 
 
 
 

3. آینهAudrey ، قیمت: 99 دلار، سبک: سنتی، فروشگاه: allard Designs 
 
 

4. آینه چندپانلی Eagan، قیمت 699 دلار، سبک: سنتی، فروشگاه: Pottery Barn
 
 

5. آینه گردPearl & Gold، قیمت: 179.95 دلار، سبک: مدرن، فروشگاه: Pier 1 Imports
 
 

6. آینهAlastair Convex، قیمت: 199 دلار، سبک: سنتی، فروشگاه: Ballard Designs

 

 

7. آینه دست ساز گرد Blue & Silver، سبک: سنتی، فروشگاه: Opus Mosaics  
 

8. آینه Apricena، قیمت: 575 دلار، سبک: سنتی، فروشگاه: Horchow
 
 

9. آینه دوتکه طلایی آنتیکJuniper، سبک: سنتی، فروشگاه: Fratantoni Lifestyles  
 
 

10. آینه Bellesol، قیمت: 169 دلار، سبک: سنتی، فروشگاه: Ballard Designs
 
 
 
 

11. آینه گرد Bentley، قیمت: 499 دلار، سبک: سنتی، فروشگاه: Pottery Barn
 
 

12. آینه های قاب چوبی کنده کاری شدهVintage، قیمت: 780 دلار، فروشگاه: Rian Rae

 

 


13. آینه های Daniel Libeskind for Fiam Italia، قیمت: 2465 دلار، سبک: مدرن، فروشگاه:      RoomService 360
 
 

14. آینه گرد Blue & Teal، فروشگاه: Opus Mosaics  
 
 
 
 
 
 

15. آینه KOKET Guilt، سبک: مدرن، فروشگاه: DeMorais International
 
 
 

16. آینه دیواری خورشیدی، Nihoa Silver Interconnected Curls، قیمت: 239.99 دلار، سبک: مدرن، فروشگاه: Overstock.com
 
 
 

17. آینه Sapphire، قیمت: 995 دلار، سبک: مدرن، فروشگاه: Horchow

 

 
 
 
 
 

18. آینهScalloped Diamond، قیمت: 129 دلار، سبک: مدرن، فروشگاه: Wisteria
 
 

19. آینه Ginosa، قیمت: 185 دلار، فروشگاه: Horchow
 
 
20. آینه Four Seasons Tondo، سبک: مدرن، فروشگاه: EMILYQUINN
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان