moharam

18+ عکس های جنجالی فوتبال با سرهای بریده!!

18+ عکس های جنجالی فوتبال با سرهای بریده!!
گروهک های تروریستی داعش با انتشار تصاویر از نحوه بازی فوتبال خشم جهانیان را برانگیختند. قربانیان گروه های داعش این بار با سرهای بریده توپ میدان شدند و با سرهای بریده فوتبال بازی می کنند!
 
 
 
فوتبال اعضای گروه تروریستی داعش با سرهای بریده
 
18+ عکس های جنجالی فوتبال با سرهای بریده!!
 
جنگ های داخلی و جهانی همیشه در طول تاریخ وجود داشته است اما این که با کارهای غیر انسانی دست به کشتار همنوعان خود بزنی خود بسی جای سوال است انسانیت کجاست؟

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان