کشیدن نقاشی فقط با چشم!! (عکس)

کشیدن نقاشی فقط با چشم!! (عکس)

به تصویر کشیدن نقاشی تنها با حرکات چشم!

به گزارش نازوب، آقای گراهام فینک هنرمند بریتانیایی توانسته از طریق همکاری با یک شرکت متخصص در تکنولوژی ردیابی چشم نرم افزاری را طراحی کند که بتواند با شناسایی حرکات مردمک چشم روی صفحه سفید مانیتور نقاشی بکشد. این فناوری از طریق تاباندن نور مادون قرمز به طور مستقیم به چشم عمل می کند. بازتاب این نور توسط یک دوربین و چند الگوریتم فیلتر اجازه می دهد حرکات چشم به سرعت روی صفحه نمایش ترجمه شوند. این نقاشی ها بدون هیچ وسیله دیگری توسط چشم آقای فینک کشیده شده اند.

 

کشیدن نقاشی فقط با چشم!! (عکس)

کشیدن نقاشی فقط با چشم!! (عکس)

کشیدن نقاشی فقط با چشم!! (عکس)

کشیدن نقاشی فقط با چشم!! (عکس)

کشیدن نقاشی فقط با چشم!! (عکس)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان