رژیم جنجالی مشهورترین زن و شوهر هالیوود عکس

رژیم جنجالی مشهورترین زن و شوهر هالیوود عکس
در تصاویری که مشاهده می کنید کاملا تاثیر این رژیم گیاهی را برروی جی زی می توان مشاهده کرده که چقدر وزن کم کرده است….
 
بیانسه بازیگر و خواننده 33ساله امریکایی و همسرش این روزها درحال پیروی کردن از یک رژیم غذایی گیاهی خاص هستند.
بیانسه و جی زی یک نوع رژیم غذایی گیاهی که فقط 22 روز باید از آن پیروی کرد.
در تصاویری که مشاهده می کنید کاملا تاثیر این رژیم گیاهی را برروی جی زی می توان مشاهده کرده که چقدر وزن کم کرده است.

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان