شیطنت جنجالی و خنده دار یک ایرانی در گالری نقاشی (عکس)

شیطنت جنجالی و خنده دار یک ایرانی در گالری نقاشی (عکس)
شیطنت جنجالی و خنده دار یک ایرانی در گالری نقاشی
این هنرمند ایرانی خیلی جالب بازدید کنندگان نمایشگاه را دست انداخته !!!

 

مردم اونجا اگه می دونستند چی نوشته اینقدر با لذت بهش نگاه نمی کردن !!!!!!!

 

شیطنت جنجالی و خنده دار یک ایرانی در گالری نقاشی (عکس)

متن داخل تابلو : گاو ما شیر نمی دهد – اما ماشالا به شاشش

شیطنت جنجالی و خنده دار یک ایرانی در گالری نقاشی (عکس)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان