ramazan
ramazan

عکس های شگفت انگیز کرمهای دریایی از فاصله نزدیک

عکس های شگفت انگیز کرمهای دریایی از فاصله نزدیک
 
تصاویر زیر که در نوع خود شگفت انگیز و کمیاب هستند توسط یک هنرمند و عکاس استرالیایی گرفته شده است.
هنرمند و عکاس Alexander Semenov در یک مزرعه پژوهشی در نزدیکی سد بزرگ ریف در استرالیا این عکس ها را از این کرم های دریایی گرفته است که در نوع خود عکس هایی شگفت انگیز و کم یابی هستند.
عکس های شگفت انگیز کرمهای دریایی از فاصله نزدیک

عکس های شگفت انگیز کرمهای دریایی از فاصله نزدیک


عکس های شگفت انگیز کرمهای دریایی از فاصله نزدیک


عکس های شگفت انگیز کرمهای دریایی از فاصله نزدیک


عکس های شگفت انگیز کرمهای دریایی از فاصله نزدیک

 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان