بشتابید و خود را نجات دهید!! (+تصویر)

بشتابید و خود را نجات دهید!! (+تصویر)

کجایند پادشاهانی که شهرها ساختند و آن‌ها را با دیوارها مستحکم کردند؟

 

امام صادق علیه السلام:

کجایند زیبارویانی که به جوانی‌ خود می‌نازیدند؟
کجایند پادشاهانی که شهرها ساختند و آن‌ها را با دیوارها مستحکم کردند؟
کجایند کسانی که در جنگ‌ها همواره غالب بودند؟
روزگار با خاک یکسان‌شان کرد و راهی تاریکی‌ قبرها شدند.

بشتابید، بشتابید!

خود را نجات دهید، خود را نجات دهید

بشتابید و خود را نجات دهید!! (+تصویر)

حدیث نوشت

نفس های انسان، گامهایی است که به سوی مرگ بر می دارد

امام علی (ع)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان