falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

این گونه شوهرتان را صدا کنید تابه حرفتان گوش کند!

مجموعه : سبک زندگی
این گونه شوهرتان را صدا کنید تابه حرفتان گوش کند!
اگر می‌خواهید مردتان حرف شما را بشنود و سریع توجه کند، او را با صداهایی که دوست دارد صدا کنید
 
یافته‌های جدید دانشمندان نشان می‌دهد، مردان نسبت به صدای زنان و جیغ و صدای بلند در آن‌ها نوعی حساسیت و واکنش ناهنجار از خود نشان می‌دهند.
یک گروه تحقیقاتی با بررسی تعدادی زن و مرد به نتایج جامعی دریافتند و فهمیدند که مردان صداهای آرام و حمایتگر را بیشتر از تن صدای سفت و محکم می‌پسندد.
بررسی‌های نشان می‌دهند، مردان صداهای بلند زنان را نمی‌شنوند و حس شنواییشان نسبت به صداهای آرام در زنان بیشتر است و شنوایی آن‌ها و هنگام جیغ زدن زنان بسیار کاهش می‌یابد.

نتایج مطالعات نشان می‌دهند، اگر می‌خواهید مردتان حرف شما را بشنود و سریع توجه کند، او را با صداهایی که دوست دارد صدا کنید، زیرا مطالعات اخیر دانشمندان نشان می‌دهند اگر می‌خواهید همسرتان به شما بیشترین توجه را داشته باشد، او را به صدای موسیقی، فیلم و یا لرزش هر مصنوع که دوست دارد صدا کنید.


بیوگرافی هنرمندان