عوارض درمان با لیزر

مجموعه : بیماری ها
عوارض درمان با لیزر
در طول درمان با لیزر پوست توسط یک سیستم خنک کننده محافظت میشود. این نوع لیزر حاوی یک سرما ساز است که توسط اسپری به سطح پوست پاشیده میشود و سطح پوست خنک شده و ازصدمات حرارتی لیزر در امان میماند و بیمار نیز احساس ناراحتی کمتری دارد.
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان