عکس های دختر پسرهای خونی در جشن زامبی ها!

عکس های دختر پسرهای خونی در جشن زامبی ها!

تصاوری که در لحظه اول با دیدن آن ها حس و حالت بدی به ما دست می دهد اما این تصاویر گول زن جز شادی و جشن دختر پسرها در روسیه چیزی بیش نیست!!

در سن پترزبورگ روسیه عده ای از جوانان برای لحظه ای تفریح و نشاندن لبخند بر روی لب مردم این شهر با گریم خود بصورت زامبی ها در یکی از پارک های این شهر راهپیمایی کردند..


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان