بیگودی بسیار جالب برای ناخن های روینده خانم ها ! عکس

بیگودی بسیار جالب برای ناخن های روینده خانم ها ! عکس

به گزارش نازوب، یک شرکت ژاپنی دستگاه جالبی برای ناخن هایی که رشد بی رویه دارند اختراع کرده است.  این دستگاه جالب که شباهت زیادی به بیگودی دارد می تواند به مدت 30 دقیقه و با قرار گرفتن روی انگشت شصت ناخن و فشار وارد آمده بر روی ناخن از رویش نامتناسب و زیاد ناخن جلوگیری کند.

 

 

بیگودی بسیار جالب برای ناخن های روینده خانم ها ! عکس

 

 

این شرکت ادعا می کند این بیماری شایع که درمان راحتی نداشت و بسیاری از افراد با این مشکل روبرو هستتند می تواند در کمترین زمان با هزینه بسیار مناسب این بیماری را با این دستگاه درمان کند.

 

 

بیگودی بسیار جالب برای ناخن های روینده خانم ها ! عکس

بیگودی بسیار جالب برای ناخن های روینده خانم ها ! عکس

بیگودی بسیار جالب برای ناخن های روینده خانم ها ! عکس

 

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان