falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

ماهیگیری دیدنی به سبک 140 سال پیش ! (عکس)

ماهیگیری دیدنی به سبک 140 سال پیش ! (عکس)

در حدود یک قرن و نیم گذشته به این شیوه ماهیگیران ماهی صید می کردند این تصویر و روش جالب را دنبال کنید.

 

به گزارش نازوب،در جمهوری کنگو هنوز بومیان این منطقه درآمد خود را از ماهیگیری از رود کنگو تامین می‌کنند.

 

روش کنگویی‌ها برای ماهیگیری در این رود خروشان هنوز مانند 140 سال قبل است که برای اولین بار یک خبرنگاری انگلیسی آنها را دید.

 

 

ماهیگیری دیدنی به سبک 140 سال پیش ! (عکس)

 

رود کُنگو پس از رود نیل بزرگ‌ترین رود آفریقا است كه 9 كشور را در اين قاره به هم وصل می كند. كنگويی ها صدها سال است كه برای ماهيگيری از اين رود خروشان از تله‌های خاص خود استفاده می كنند.

روش كنگويی ها برای ماهيگيری از اين رود از زمانی كه برای اولين بار خبرنگار انگليسی در سال 1877 آنها را ديد هنوز تغيير نكرده است.


بیوگرافی هنرمندان