laghari

پرواز تصویر در عمق مدل لباس های فشن

مجموعه : دنیای مد
پرواز تصویر در عمق مدل لباس های فشن

طراحان دنیای مد به تصویر سازی های خود بال پرواز بدهید …

 

فرشته یا شیطان؟ پرنسس یا جنگجو؟زیبا یا زشت؟ در عمق افسانه‌ی فشن، ما می‌توانیم هر آنچه که می‌خواهیم باشیم. با مجموعه‌ای از آثار خارق العاده‌ی Valentino، Dolce & Gabbana و Iris Van Herpen به تصویرسازی های خود بال پرواز بدهید!

 

 

 

پرواز در خیال مد

پرواز تصویر در عمق مدل لباس های فشن

پرواز تصویر در عمق مدل لباس های فشن

پرواز تصویر در عمق مدل لباس های فشن

پرواز تصویر در عمق مدل لباس های فشن

مدل های فراتز از خیال

پرواز تصویر در عمق مدل لباس های فشن

پرواز تصویر در عمق مدل لباس های فشن

پرواز تصویر در عمق مدل لباس های فشن

پرواز تصویر در عمق مدل لباس های فشن

پرواز تصویر در عمق مدل لباس های فشن

پرواز تصویر در عمق مدل لباس های فشن

فشن ترین مدل لباس های طراحی شده

پرواز تصویر در عمق مدل لباس های فشن

پرواز تصویر در عمق مدل لباس های فشن

پرواز تصویر در عمق مدل لباس های فشن

پرواز تصویر در عمق مدل لباس های فشن

پرواز تصویر در عمق مدل لباس های فشن

 

 

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان