moharam

چرا ستاره ها چشمک می زنند

چرا ستاره ها چشمک می زنند
جو یا آتمسفر که دور تا دور زمین را فرا گرفته، از چند لایه برویهم به ضخامت تقریبی هزار کیلومتر، تشکیل شده است. ساکنین کره زمین، فضا را از پشت همین جو مشاهده میکنند در نتیجه شبها ستارگان را در حال چشمک زدن میبینند!

در صورتیکه فضانوردان که در خارج از آتمسفر، ستارگان را تماشا کنند نور آنها را ثابت خواهند دید.واقعیت این است که نور ستارگان ثابت است، ولی چون انسان ستاره ها را از پشت طبقات جو، تماشا می‌نماید در این حالت است که ستارگان، در حال چشمک زدن به نظر می‌رسند.

لایه های اصلی آتمسفر عبارت میشود از : تروپوسفر، استراتوسفر، مزوسفر ، تروموسفر، یونوسفر و اکزوسفر چون هر یک از لایه های فوق، دارای غلظت مخصوص به خود است، لذا وقتی نور ستارگان از لایه ای به لایه دیگر میرسد ، می‌شکند واین شکست نور چندین بار صورت میگیرد، در نتیجه این شکستها، نور ستاره ها از حالت مستقیم خارج شده و در نظر ساکنین کره زمین به صورت چشمک زن در میایند.

جالب است بدانیم : اگر آتمسفر نبود، آسمان تاریک و سیاه دیده میشد، وجود جو باعث پراکندگی نور خورشید و رنگ آبی آسمان شده است در نتیجه فقدان آتمسفر، شبها بسیار سرد و روزها بسیار گرم میشد و بعلاوه زندگی در کره خاکی بوجود نمی‌آمد.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان