moharam

بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)

بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)

بغض های عاشقانه، بغض های شبانه، سری جدید عکس و دل نوشته های شکست عشقی

 

بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)

می گفت اشکات …..

دنیامو نابود می کنه ….

کجا بودی امروز …

که تو نیستی …

گریه کردم …

 

بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)

قبر مرا بزرگ بسازید

خیلی بزرگ

میخواهم یک دنیااااا آرزو

با خود به گور ببرم ….

بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)

سیگار نمی پرسه چرا

سیگار ازت دلیل نمی خواد

سیگار درک می کنه

مث سیگار باشید

 بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)

شنیدم میگن تو اون دنیا

تمام اعضای بدن حرف میزنن

خدا کنه دلم لال بمونه

طاقت اشک خدا را ندارم ! ….

بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)

رسم روزگار همین است

زورش را به رخ

آدم های خسته می کشد …

بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)

اهای بالایی؟؟؟

واسه همه خدایی !!

واسه ما کجایی ؟؟؟؟؟

بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (2)بذار خیالت و راحت کنم

اونی که بهش

فکر میکنی

شما رو یادش نمیاد 

 

بیشتر ببینید و بخوانید ???

بغض های عاشقانه؛ زیباترین عکس نوشته های شکست عشقی (1)

 

عکس نوشته های عاشقانه و رمانتیک (1)

 

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی (30)

 

خاص ترین عکس نوشته های عاشقانه

 

عکس نوشته های عاشقانه و رمانتیک (28)

 

نوشته های عاشقانه و رمانتیک روی عکس


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان