عدد کوانامبر چیست؟ روش محاسبه عدد کوا؛ عدد شانس و عنصر شما

عدد کوانامبر چیست؟ روش محاسبه عدد کوا؛ عدد شانس و عنصر شما

عدد کوانامبر چیست؟ روش محاسبه عدد کوا؛ عدد شانس و عنصر شما

 

عدد کوانامبر؛ همه ی ما می دانیم جهان از 4 عنصر آب، باد، خاک و آب است. علم و پژوهش های متافیزیکی که شاخه ی از فلسفه است درباره چیستی و چگونگی پیدایش این جهان بحث می کند.

 

متا فیزیک که در اصل به معنای یافته های فرا طبیعی است و فیلسوفان و محققان علم با عنوان علم متافیزیک به مسائلی در باب چیستی، چگونگی، پیدایش خدا و این جهان هستی می پردازند.

اینک با توجه به شاخه ای از این علم و تاریخ تولد هر فرد می توان عنصر و عدد کوانامبر آن را محاسبه کرد.

کوا به معنی لغتی ماورا، بلند نام دارد و نامبر هم به معنای عدد است.

پس کوانامبر یعنی عدد ماورای شما! با شناخت عدد وجودی خودتان می توان بسیاری از ارتعاشات خوب و مثبت این جهان شگفت انگیز را به خودتان، چیدمان خانه، و اهل خانه، دوستان و … هدیه بدهید و از لحظه لحظه زندگی و زنده بودن لذت ببرید!

 

خواهشمندم این بخش را با دقت مطالعه کنید در طول 24 ساعت روز تنها 30 دقیقه مطالعه برای کشف وجودی خودتان وقت بگذارید. زمان از دست می رود و ما هر لحظه با عدم آگاهی و بینش به زیر زمین نزدیک می شویم!

 

عدد کوانامبر چیست؟ روش محاسبه عدد کوا؛ عدد شانس و عنصر شما

 

تاریخچه کشف و پیدایش عدد کوانامبر

این سیستم عنصربندی و طبقه بندی افراد و رفتار در جوامع، اولین بار در چین باستان و سیستم تائو استفاده و بیان شده است.

 

در عصر حاضر با الهام گرفتن از تائو ساختارهای تیپ شناسی و آرکی تایپی با ادبیات روانشناسی این علم مطرح شد. اما با این وجود سیستم های باستانی چینی نیز همچنان قابل استفاده و معتبر است و حتی بسیار کارآمدتر است.

 

چرا که سیستمهای طبقه بندی چینی بسیار وسیع تر و هماهنگ تر با طبیعت و در عین حال شخصیت درونی افراد است.

به طور مثال الگویی مانند پنج عنصر، که در حقیقت اولین تلاش های بشر و باستانی تائو برای شناخت و درک طبیعت پیرامون ما بوده است، الگویی کامل و جامع برای شناخت و طبقه بندی عناصر و رفتارهای طبیعی بوده و هست که همین امروز نیز در طب و هنرهای رزمی و شیوه ی زندگی، فنگ شویی، استراتژی و … بسیار کاربرد دارد.

 

درک منطقی از عدد کوآ

 

این که تاریخ تولد چه ارتباطی به عنصر شخص دارد هم موضوع جالبی است! می دانیم در پیدایش انسان های اولیه وسایلی همچون رصد کهکشان و ستاره ها نبوده. تقویم و قلم و ماشین حسابی وجود نداشته.

و مشخص کردن زمان و تولد هر فرد را در طول روز بر اساس نگاه به آسمان، وجود و تعداد ستاره ها در آسمان بیان می کردند.

شاید اصلی ترین علتی که باعث شده انسان به تحقق و پیدایش علم های بیشتر این علم بپردازد همین باشد.

 

عدد کوانامبر چیست؟ روش محاسبه عدد کوا؛ عدد شانس و عنصر شما

 

مطالعه ی این الگوها باعث شد تا تائو درکی از ارتباطات ستاره شناسی و افراد مختلف داشته باشند و مفهومی به اسم زودیاک Zodiac را برای اولین بار در بشر کشف کنند.

یعنی ارتباط تاریخ تولد با تیپ های شخصیتی! شاید در وحله ی اول برای بعضی افراد درک این موضوع سخت و غیرقابل باور باشد اما حقیقتی است که نمیتوان آن را انکار کرد. 

ارتعاش انسان با علم متا فیزیک، انرژی های ذهن و فکر ما که خوب یا بد در وجود همه ما هست. ما این انرژی های درونی را نمی بینیم اما هر لحظه حتی بیشتر از نفس کشیدن با انرژی و ارتعاش های وجودمان سر و کار داریم!

امروزه ما میدانیم که هر ستاره و سیاره در کیهان با ساطع کردن تشعشعات روی میدان انرژی الکترومغناطیس انسان اثر گذار هستند.

 

این اثر گذاری در زمانهای مختلف متغیر است و طبیعتا روی نطفه و جنینی که در حال شکل گیری است و بافت مادی ضعیف تری دارد، اثر قوی تری دارند.

 

مطالعه مقدمه و شناخت کوچکی از علم متا و کوآ ذهن و چاکراه های دریافت انرژی های خوب را در شما بیدار و باز می کند. خواهشمندیم با ذوق و رغبت این بخش را کلمه به کلمه مطالعه کنید تا از جهلی که درون ما ریشه کرده رها شویم!

 

یک مثال ساده و قابل تامل!

به طور مثال شما ماه و خورشید را در نظر بگیرد که چه تاثیر در جزر و مد دریا به وجود می آورد که در شب حالت مد و در روز و به خاطر انرژی خورشید پدیده جزر را شاهد هستیم. خدایا دوستت دارم…

 

بنابراین انرژی تمام سیارات و ستارگان مانند این دو سیاره نیز بر روی ما انسانها نیز تاثیراتی خواهد داشت! علم فنگ شویی به صورت خیلی دقیق و اصولی تک تک آنها را بررسی کرده است.

بنابراین این موضوع منطقی است که افرادی که در زمانهای یکسانی متولد می شوند الگوهای انرژتیک مشابهی داشته باشند و این الگوهای انرژتیک همان عنصر فرد است.

 

که هم در بدن و ارگانهای شخص و هم در حوزه ی روان و روحیات شخص اثر گذار است. بنابراین عدد کوآ که بر اساس تاریخ تولد افراد الگویی را بیان میکند که عنصر قالب هر فرد و ارتباط و هماهنگی فرد با محیط زندگی و طبیعت را نشان می دهد.

 

روش بدست آوردن عدد کوآ هر شخص یا عدد شانس و عنصر فرد

برای یافتن عنصر تولدتان می توانید به روش زیر عمل کنید.

1. ابتدا سال تولدتان را تبدیل به میلادی بدست بیاورید. برای راحت بدست آوردن عدد میلادی، سال تولدتان را با عدد621 جمع کنید. عدد سال تولد میلادی شما بدست می آید.

نکته مهم: تفاوت سال شمسی با سال میلادی و وجود نیمه ی اول سال و نیمه ی دوم سال باعث می شود یک تغییر کوچک در محاسبه سال میلادی وجود داشته باشد.

اگر شما سال شمسی تولدتان از 1 فروردین تا 10 دی است سال تولدتان را به عدد 621 جمع کنید. و اگر:

تولد شما از 11 دی ماه تا 29 یا 30 اسفند باشد باید با عدد 622 جمع کنید. این به خاطر این است که پیدایش علم فنگ شویی و عدد کوا که کاملا منطبق بر هم هستند 4 ژانویه بوده است!

 

سپس بعد از مشخص کردن عدد تولد میلادی دو رقم آخر سال تولدتان را با هم جمع کنید.

 

نکته مهم دوم برای خانمها: عدد بدست آمده اگر فرد است برای خانم ها با 5 جمع می شود و عدد کوآنامبر یا شانس شما بدست می آید.

و اگر عدد دو رقمی شد همچنان دو عدد را جمع و سپس با 5 جمع می کنید.

 

عدد کوانامبر چیست؟ روش محاسبه عدد کوا؛ عدد شانس و عنصر شما

 

مثال:

سال تولد 1357 (در تاریخ ذکر شده از اول فروردین تا 10 دی) برای تبدیل به میلادی با عدد 621 جمع می کنیم می شود 1978

7 را با 8 جمع می کنیم. می شود 15 

چون دو رقمی است و عدد کوا از 1 تا 9 است جمع این عدد میشود 6 با 5 برای خانم ها جمع می کنیم می شود 11 سپس دومرتبه 1 با 1 می شود 2 و عدد متولدین سال 1357 شمسی می شود 2.

 

نکته مهم دیگر: اگر خانم هستید و عددی که به دست آورده اید، 5 شد، عدد کوا شما 8 خواهد بود.

 

نکته سوم برای آقایان:

پس از محاسبه و جمع دو رقم سال تولد عدد بدست آمده را از 10 کم می کنیم.

مثلا متولد سال اسفند 1351 سال میلادی می شود 1651+622= 1973

توجه داشته باشید چون روز تولد در اسفند با 622 جمع شد.

 

عدد کوانامبر چیست؟ روش محاسبه عدد کوا؛ عدد شانس و عنصر شما

 

اکنون جمع 7 با 3 می شود 10.

چون دورقمی است جمع 1+0= 1 حال 1 را از 10 کم می کنیم میشود 9

عدد متولد مرد اسفند ماه می شود 9.

 

نکته مهم دیگر: اگر آقا هستید و عددی که به دست آوردید، 5 شد، عدد کوا شخصیتان 2 است. تفاوت محاسبه به دلیل وجود کم و زیاد بودن روز سالها. سال کبیسه و عوامل علمی دیگر … است.

 

این اصلی ترین مبحث برای بدست آوردن عدد کوانامبر هر فرد است.

 

عدد کوانامبر چیست؟ روش محاسبه عدد کوا؛ عدد شانس و عنصر شما

 

 

عدد کوانامبر چیست؟ روش محاسبه عدد کوا؛ عدد شانس و عنصر شما

 

در لینک زیر به ادامه مبحث کوا، جهت جغرافیا، عدد شانس و عنصر شما که اصلی ترین مورد بحث برای درک بهتر لحظه ها و زندگی است می پردازیم.

 

کلیک کنید و ادامه را حتما دنبال کنید:

 

تشخیص عدد شانس، عنصر و جهت جغرافیا با عدد کوانامبر


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان