تصاویری بکر و زیبا از کاخی در دل کویر کالیفرنیا!!

تصاویری بکر و زیبا از کاخی در دل کویر کالیفرنیا!!

داخل این ساختمان فضایی کاملا متفاوت از آنچه که از بیرون دیده میشود حاکم است و معماری لوکس و زیبایی دارد

معمار خلاق Cuded Pin کاخی جالب در پارک ملی جاشوا در کالیفرنیا ساخته است. سقف این ساختمان که به صورت لایه لایه ساخته شده است بسیار پر قدرت و مقاوم است و به خوبی با فضای کویری اطراف خود هماهنگ است. داخل این ساختمان فضایی کاملا متفاوت از آنچه که از بیرون دیده میشود حاکم است و معماری لوکس و زیبایی دارد. Cuded Pin از سنگ ها و سخره های بزرگ کویری هم به شکلی بسیار زیبا در دکوراسیون داخلی استفاده کرده است.

تصاویری بکر و زیبا از کاخی در دل کویر کالیفرنیا!!
تصاویری بکر و زیبا از کاخی در دل کویر کالیفرنیا!!
تصاویری بکر و زیبا از کاخی در دل کویر کالیفرنیا!!
تصاویری بکر و زیبا از کاخی در دل کویر کالیفرنیا!!
تصاویری بکر و زیبا از کاخی در دل کویر کالیفرنیا!!
تصاویری بکر و زیبا از کاخی در دل کویر کالیفرنیا!!
تصاویری بکر و زیبا از کاخی در دل کویر کالیفرنیا!!
تصاویری بکر و زیبا از کاخی در دل کویر کالیفرنیا!!

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان