دستی که 10 روز در آب ماند!! + (عکس)

دستی که 10 روز در آب ماند!! + (عکس)

 

رکورد قبلی متعلق به مایکل استپنز در سال 1986 بود که وی 212 ساعت زیر آب زندگی کرد و تیم یارو توانست با 240 ساعت رکورد وی را بشکند.

اگر کمی بیش از حد در حمام بمانید و دستان تان را خیس نگه دارید، بعد از بیرون آمدن از حمام کف دستهای خود را می بینید که انگار پیر شده است.
حالا تصور کنید اگر همین دست بیش از 10 روز در آب بماند، چه شکلی خواهد شد؟

دستی که ملاحظه می کنید متعلق به “تیم یارو” است که در یک رکورد شکنی 10 روز در آب ماند و رکورد ماندن در آب را از آن خود کرد.

 

دستی که 10 روز در آب ماند!! + (عکس)

 وی در نوامبر 2002 این کار را در یک فروشگاهی که مردم می توانستند وی را ببینند، انجام داد. تیم که اهل افریقای جنوبی است باید در این ده روز هم غذا می خورد و هم می خوابید در حالی که در یک تانکر آب زندگی می کرد.
رکورد قبلی متعلق به مایکل استپنز در سال 1986 بود که وی 212 ساعت زیر آب زندگی کرد و تیم یارو توانست با 240 ساعت رکورد وی را بشکند.
وی بعد از ده روز دستی داشت که شاید 200 ساله شده بود. الی هریسون بوم شناس انگلیسی می گوید کف دست شامل سلوسهای مرده کراتین است که شبیه اسفنج می ماند.
آب را به سرعت جذب می کند و آنوقت دست ما پف می کند. با این وجود هریسون ده روز در آب را خطرناک می داند.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان