laghari

خوشحالی یعنی این که … تصویری و بسیارخواندنی

مجموعه : سبک زندگی
خوشحالی یعنی این که … تصویری و بسیارخواندنی

زندگی کوتاه است ..
پس به زندگی ات عشق بورز ..
خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن و ..
قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کن | قبل از اینکه بنویسی » فکر کن
قبل از اینکه خرج کنی » درآمد داشته باش

 

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

 

میدونی شکسپیر چی میگه ؟!
میگه : من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند …
زندگی کوتاه است ..
پس به زندگی ات عشق بورز ..
خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن و ..
قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کن | قبل از اینکه بنویسی » فکر کن
قبل از اینکه خرج کنی » درآمد داشته باش | قبل از اینکه دعا کنی » ببخش
قبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کن | قبل از تنفر » عشق بورز
زندگی این است … احساسش کن ، زندگی کن و لذت ببر

 

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

 

خوشحالی یعنی این که … تصویری و بسیارخواندنی

 

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

 

خوشحالی یعنی شب ها آسمون پرستاره ببینی

 

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

 

خوشحالی یعنی این که تک تک نعمت های خدا رو شکر کنی

 

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

 

خوشبختی و خوشحالی یعنی این که فکر کنی اگه همین نعمت هایی را که الان داری نداشتی چه می کردی؟

 

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

 

خوشحالی یعنی داشتن یه فنجون قهوه داغ!

 

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

 

خوشبختی یعنی با حیوانات بتونی ارتباط خوبی داشته باشی!

 

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

 

عکس نوشته های بسیار ساده اما تامل برانگیز برای داشتن خوشبختی

 

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

 

خوشبختی یعنی این که هر روز لایق دیدن طلوع خورشید باشی

 

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

 

خوشبختی یعنی یه بدن سالم داشته باشی

 

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

خوشحالی یعنی این که ... تصویری و بسیارخواندنی

 

خوشحالی یعنی این که از لحظه لحظه زندگی بتونی لذت ببری…

 

مطالب مرتبط و جدید

 

عکس نوشته های زیبای خوشحالی یعنی این که …

خوشحالی یعنی … طنز تصویری خواندنی (2)

سلام یعنی چه!!!


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان