خانه ای مربع و دایره ای با سبک قدیمی و جدید ! + تصاویر

خانه ای مربع و دایره ای با سبک قدیمی و جدید ! + تصاویر

 

خانه ای دیدنی با سبکی قدیم وجدید

این خانه به نام «ورونیکا» توسط معمار آمریکایی «لوئی لونگی» طراحی و ساخته شده است.

این خانه در کنار دریا در شهر لیما – پرو قرار گرفته است. این خانه هم گرد و هم مربع است و با مواد مختلف و سنگ‌های صاف و ناصاف ساخته شده است.  نور و روشنایی خانه از طریق پنجره‌ها و شیشه‌ها وارد خانه می‌شوند.

سبک این خانه ترکیبی از قدیم و جدید است.  دیوارها تمام سفید هستند و پنجره‌ها کاملا بزرگ و منظره شهر کاملا قابل رویت است.

 

خانه ای مربع و دایره ای با سبک قدیمی و جدید ! + تصاویر

خانه ای مربع و دایره ای با سبک قدیمی و جدید ! + تصاویر

خانه ای مربع و دایره ای با سبک قدیمی و جدید ! + تصاویر

خانه ای مربع و دایره ای با سبک قدیمی و جدید ! + تصاویر

خانه ای مربع و دایره ای با سبک قدیمی و جدید ! + تصاویر

خانه ای مربع و دایره ای با سبک قدیمی و جدید ! + تصاویر

خانه ای مربع و دایره ای با سبک قدیمی و جدید ! + تصاویر

خانه ای مربع و دایره ای با سبک قدیمی و جدید ! + تصاویر

خانه ای مربع و دایره ای با سبک قدیمی و جدید ! + تصاویر

خانه ای مربع و دایره ای با سبک قدیمی و جدید ! + تصاویر

خانه ای مربع و دایره ای با سبک قدیمی و جدید ! + تصاویر

خانه ای مربع و دایره ای با سبک قدیمی و جدید ! + تصاویر

خانه ای مربع و دایره ای با سبک قدیمی و جدید ! + تصاویر

خانه ای مربع و دایره ای با سبک قدیمی و جدید ! + تصاویر


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان