ضایع ترین نوع تناسب اندام!! تصاویر

ضایع ترین نوع تناسب اندام!! تصاویر
عکسهایی از افرادی را مشاهده می کنید که با استفاده از هورمونهای غیر مجاز به خیال خودشان به تناسب  و زیبایی اندام رسیدند.

البته بعضی از ورزشکاران از مکملهای مجاز استفاده می کنند و به نتایج مطلوب هم می رسند و در کل مکملهای غذایی ایرادی ندارند.ولی استفاده از هورمون باعث نازایی و ایجاد انواع بیماریهای خطرناک می شود.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان