ترور جنسیتی و تجاوز به زنی در اینترنت! عکس

ترور جنسیتی و تجاوز به زنی در اینترنت! عکس
به گزارش نازوب به نقل از جام، تهدید به مرگ و سیل ناسزاهای جنسی علیه یک روزنامه‌نگار در بریتانیا واکنش‌های فراوانی را برانگیخته است. پلیس و توییتر هم وارد عمل شده‌اند. "جرم" قربانی راه‌اندازی کارزاری بود که قالب تکراری اسکناس ۱۰ پوندی را تغییر داد.
دویچه وله نوشت: "گیرت میاریم آشغال. جلوی خونت وایستادیم و بهت نشون می‌دیم". این ترجمه "قابل انتشار" یکی از توییت‌هایی است که کرولاین کرایدو-پرز، روزنامه‌نگار زن و فعال حقوق زنان در بریتانیا (نفر سمت راست در تصویر بالا)، در هفته‌های اخیر دریافت کرده است.

ترور جنسیتی و تجاوز به زنی در اینترنت! عکس

بار تهدیدها به قتل و تجاوز یا ناسزاهای جنسی علیه این زن در شبکه‌های اجتماعی، به ویژه در توییتر، به حدی بوده که خواب آرام را از چشمان وی ربوده است. بسیاری از تهدیدها و ناسزاها نیز چنان با جزئیات تشریح شده‌اند که تأثیرشان چندین برابر شده است.
سرچشمه سیل ناسزاها موفقیت کارزاری بود که کرولاین کرایدو-پرز آغازگر آن بود. هدف این کارزار ثبت تصویر یک زن بر روی اسکناس‌های جدید بود که در نهایت هم به ثمر نشست. بانک انگلستان در روزهای اخیر با چاپ تصویر جِین آستن، نویسنده زن انگلیسی قرن هجدهم و نوزدهم، روی اسکناس‌های ۱۰ پوندی موافقت کرد (تصویر بالا). تصویر روی اسکناس از سال ۲۰۱۷ تغییر خواهد کرد. پیش از این همواره تصویر سر یک مرد روی اسکناس‌ها چاپ می‌شد.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان