تا حالا کوچکترین قرآن جهان را دبده بودید؟ عکس

تا حالا کوچکترین قرآن جهان را دبده بودید؟ عکس
  تصویری از کوچکترین کتاب قرآن در دنیا
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان