laghari

آموزش کاردستی جوجه با لیوان یک بار مصرف

آموزش کاردستی جوجه با لیوان یک بار مصرف

آموزش ساده و جالب کاردستی بدون هزینه با مواد بازیافتی در منزل برای سرگرمی و خلاقیت بیشتر کودکان

یه لیوان یکبار مصرف، چسب کاغذی، نی و مقداری مقوا و لوازم نقاشی لازم است تا شما کوچولوهای نازنین بتوانید یک جوجه خوشگل درست کنید. می توانید از بزرگترها کمک بگیرید تا الگوی دست و بال جوجه را برای شما ببرند.

 

 

 

 

آموزش کاردستی جوجه با لیوان یک بار مصرف


آموزش کاردستی جوجه با لیوان یک بار مصرف


آموزش کاردستی جوجه با لیوان یک بار مصرف


آموزش کاردستی جوجه با لیوان یک بار مصرف


آموزش کاردستی جوجه با لیوان یک بار مصرف


آموزش کاردستی جوجه با لیوان یک بار مصرف


آموزش کاردستی جوجه با لیوان یک بار مصرف


آموزش کاردستی جوجه با لیوان یک بار مصرف


آموزش کاردستی جوجه با لیوان یک بار مصرف

 


بیوگرافی هنرمندان