آموزش بیرون آوردن هسته خرما

آموزش بیرون آوردن هسته خرما

بیرون آوردن هسته خرما
برای بیرون آوردن هست خرما، از ابتدا به انتهای خرما یه برش عرضی میزنیم. سپس بوسیله چاقو هسته رو خارج میکنیم.
به همین راحتی با این روش میتونیم هسته همه خرماهامون رو بیرون بیاریم.

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان