قابل توجه خانم هایی که می خواهند لاغر شوند

قابل توجه خانم هایی که می خواهند لاغر شوند
پسرهای خیلی چاق و دخترهایی که می خواهند لاغر شوند…

یک پنجم بچه ها اضافه وزن دارند، بیشترشان هم پسر هستند.

بالعکس 60% دخترها علی رغم وزن مناسب و اندام نرمال شان، دوست دارند لاغر شوند.

اضافه وزن در بین پسرها بیشتر است.

تعداد پسر هایی که وزن و اندام شان زیر نرمال است ، بسیار کم است (1%)، البته گاهی اوقات این آمار چندان دقیق نیست.

در عوض، یک پنجم بچه ها اضافه وزن دارند و یک دهم شان مبتلا به چاقی مفرط هستند، شیوع این چاقی در بین پسرهای بزرگتر خصوصاً بین 10 تا 12 سال بیشتر است.

از سوی دیگر، 74% آنها اندام خودشان را می ستایند و به آن افتخار می کنند، برعکس، 60% دخترها به هیچ وجه از اندام شان راضی نیستند.

نیمی از پسرهایی که اضافه وزن دارند، هرزه خوری می کنند و 70% از آنها در هر وعدۀ غذایی، مقدار زیادی غذا می خورند.

بیش از نیمی از دختران می خواهند که لاغر شوند!

یک سوم دخترها بیش از حد چاق هستند و به نحوی متناقض، یک دوم آنها می خواهند لاغر شوند؛ و یک پنجم آنها به طور جدی و با ارادۀ شدید خواهان لاغر شدن هستند.

آنها بیشتر از چاق شدن می ترسند، وقت بیشتری را صرف پرداختن به اندام شان می کنند و تعداد بسیار زیادی از آنها برای رسیدن به وزنی ایده آل دائماً در حال تلاش و مبارزه هستند.

در حالی که این رفتارها بسیار نگران کننده هستند، زیرا 60% از آنهایی که می خواهند لاغر شوند، تودۀ بدنی نرمالی دارند و تودۀ بدنی 30% از آنها پایین تر از حد طبیعی است.

هم برای دخترها و هم برای پسرها یک اصل یکسان وجود دارد: تغذیه ای سالم و متعادل!

تغذیه ای متعادل، وعده های غذاییِ سر ساعت و داشتن یک فعالیت جسمی مناسب، پایه های رشدی طبیعی و هماهنگ برای بچه ها هستند.

اما از سوی دیگر، عادات والدین نیز نقش بسیار مهمی بازی می کند، زیرا کودکان خیلی خوب محدود می شوند.

بنابراین بسیار مهم است که برای شان توضیح دهید، چه بسا مثال هایی هم برای شان بزنید.

در این زمینه، خصوصاً دختران جوان نسبت به رفتارهای مادران شان بسیار حساس هستند.

اگر شما یک وعدۀ غذایی را حذف کنید یا هرزه خوری کنید، دخترتان هم همین کار را خواهند کرد!

از سوی دیگر، باید بر این ترس از چاق شدن دختران جوان نظارت دقیقی اعمال شود. لاغری بیش از حد می تواند بسیار خطرناک باشد و باید تحت درمان قرار بگیرد. گاهی اوقات بر اثر این لاغری بیش از حد، مشکلاتی در قاعدگی مشاهده می شود.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان