falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

عکس های دیدنی از رکورد بلندقدترین زنان تاریخ جهان

عکس های دیدنی از رکورد بلندقدترین زنان تاریخ جهان
این 10 زن رکورددار بلند قد ترین زنان تاریخ را به خود اختصاص داده اند.
10 . سویتلانا سنای، زن هندی است که 219 سانتی متری قد دارد و با مرد 204 سانتی متری ازداوج کرد.
 

عکس های دیدنی از رکورد بلندقدترین زنان تاریخ جهان
9 . مالگورزاتا دایدک از بازیکنان مشهور بستکبال بود و در سن 37 سالگی در حالی که 219 سانتی متر قد داشت مرد.
 

عکس های دیدنی از رکورد بلندقدترین زنان تاریخ جهان
8 . زینب بیبی از پاکستان که بلندی قد وی منجربه مهاجرتش به انگلیس شده بود، 220 سانتی متر قد دارد.
 

عکس های دیدنی از رکورد بلندقدترین زنان تاریخ جهان
7 . ماریا ولیشیانا سانتو، زن برزیلی است که 225 سانتی متر قد دارد.
 

عکس های دیدنی از رکورد بلندقدترین زنان تاریخ جهان
6 . ساندی آلین بلند ترین زن آمریکایی است که در سال 2008 با 234 سانتی متر قد درگذشت.
 

عکس های دیدنی از رکورد بلندقدترین زنان تاریخ جهان
5 . یاو دیفین از چین 237 سانتی متر قد داشت که وی نیز به دلیل بیماری نادر ترشح زیاد هرمون رشد جان خود را از دست داد.
 

عکس های دیدنی از رکورد بلندقدترین زنان تاریخ جهان
4 . کاتیلا داویلا رودریگر، دیگر زن بزریلی است که در سال 2001 با 243 سانتی متر قد فوت کرد.
 

عکس های دیدنی از رکورد بلندقدترین زنان تاریخ جهان
3 . جین بانفورد بلندقدترین زن شهروند انگلیسی بود که قد وی 244 سانتی متر بود و در سن 28 سالگی درگذشت.
 

عکس های دیدنی از رکورد بلندقدترین زنان تاریخ جهان
2 . زینگ جینلیان یک شهروند کشور چین که به کوتاهی قد معروف هستند، است. وی 249 سانتی متر قد داشت که در سن نوجوانی مرد.
 

عکس های دیدنی از رکورد بلندقدترین زنان تاریخ جهان
1 . ترجنتج کیفر بلند ترین زن جهان که به دلیل بیمارهای سرطانی در دوران جوانی جان خود را از دست داد. وی با قد 256 سانتی متر بلندترین زن جهان در تاریخ بشریت را به خود اختصاص داده بود.
 

عکس های دیدنی از رکورد بلندقدترین زنان تاریخ جهان

بیوگرافی هنرمندان