moharam

طنز پاره های بسیار خواندنی و جالب ادبی..

طنز پاره های بسیار خواندنی و جالب ادبی..

حماقت یک هنر است ………………………..
……….. ولی دلیلی ندارد هر هنری زیبا باشد

بودن یا نبودن …
هیچ خیالی نیست …
زندگی تو بکن …

کنجکاوی عمر کوتاه می کند

کنجکاوی مرگ زودرس میاورد

زندگی زیباست تا وقتی زندگی نکنید

زندگی زیباست تا وقتی ندانید زندگی چیست

جدول بوقیات

ردیف نوع بوق معنی کاربرد
*****************

آشنا
*****************

آشنا
*****************

آشنا
*****************

به مدت نیم ساعت به مهمانی

*****************

به مدت زیاد میپیچه جلوت

*****************

عروسی حتی خالی!!!

*****************

روی پیکان راننده

*****************

روی موتور سوار

*****************

بوق 1 یک بوق کوچولو سام…علیک احوال پرسی با راننده 2 دو بوق به… خیلی مخلصیم احوال پرسی با راننده 3 سه بوق کجایی بی وفا? احوال پرسی با راننده 4 569 بوق کجا؟ ویژه مسافر کشی 5 بوق زدن بدون وقفه بدو بیا دیگه صدا زدن عیال برای رفتن 6 بوق زدن بدون وقفه وقتی یه الاغی مثله گاو 7 بوق با ملودی خب معلومه در موقع دیدن ماشین عروس 8 نصب بوق قطار ندارد نشان دهنده هوش سرشار 9 نصب بوق کامیون نئیدونم نشانه بزرگواری موتور 10 نصب آژیر ,,,, ملتو اسکل کردن


دزدی در شب خانه ی فقیری می جست ، فقیر از خواب بیدار شد گفت:
ای مردک آنچه تو در تاریکی می جوئی ما در روز روشن می جوئیم و نمی یابیم .
 
درویشی گیوه در پا نماز می گزارد.دزدی طمع در گیوه ی او بست ،گفت:
با گیوه نماز نباشد
درویش دریافت و گفت:
اگر نماز نباشد گیوه باشد
سه دوست در یک اتومبیل به مسافرت رفته بودند و متاسفانه یک تصادف مرگبار باعث شد که هر سه در جا کشته شوند یک لحظه بعد روح هر سه دم دروازه بهشت بود و فرشته نگهبان بهشت داشت آماده می شد که آنها را به بهشت راه دهد…
یک سوال!!!
_ الان که هر سه تا دارین وارد بهشت می شین اونجا روی زمین بدن هاتون روی برانکارد در حال تشییع شدن بسوی قبرستان است و خانواده ها و دوستان در حال عزاداری در غم از دست دادن شما هستند دوست دارین وقتی دارن از کنار جنازه راه می رن
در مورد شما چی بگن؟
اولی گفت : دوست دارم پشت سرم بگن که من جز بهترین پزشکان زمان خود بودم و مرد بسیار خوب و عزیزی برای خانواده ام
دومی گفت : دوست دارم پشت سرم بگن که من جز بهترین معلم های زمان خود بودم و توانسته ام اثر بسیار بزرگی روی آدمهای نسل بعد از خودم بگذارم
سومی گفت : دوست دارم بگن :
نگاه کن داره تکون می خوره مثل اینکه زنده است

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان