falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

هماهنگی درختی عجیب در دنیا با کنکور پسر خانواده!

هماهنگی درختی عجیب در دنیا با کنکور پسر خانواده!
درختی كه پس از 19 سال به بار نشسته، تعجب ساكنان محل را بر‌انگیخته است.
این درخت آواكادو نزدیك به 2 دهه قبل همزمان با تولد پسر بزرگ خانواده در حیاط خانه آنها كاشته شد.
اما باوجود مراقبت‌های فراوانی كه این خانواده از نهال كاشته شده می‌كردند، این نهال هیچگاه به بار ننشست و میوه نداد.
به این ترتیب آنها از میوه دادن درخت‌شان ناامید شدند و مانند دیگر گیاهان حیاط تنها به آن آب می‌دادند. اما بعد از اینكه پسر خانواده در آزمون ورودی دانشگاه پذیرفته شد، این درخت هم به بار نشست و اعضای این خانه را متعجب كرد. به گفته آنها این یك اتفاق نادر است كه در مورد درخت آواكادو به‌وقوع پیوسته است.

بیوگرافی هنرمندان