moharam

مسخره ترین زندگی 25 ساله زن آلمانی !!

مسخره ترین زندگی 25 ساله زن آلمانی !!
یکی از اصول زن و شوهر بودن زیر یک سقف زندگی کردن است اما این خانم آلمانی پس از اینکه راهی برای خلاص شدن از خُر و پُف‌های شبانه شوهرش پیدا نکرد، سرانجام تصمیم گرفت شب‌ها در اتومبیل بخوابد.

این خانم آلمانی از 25 سال پیش تاکنون اتومبیلش را به عنوان پناهگاهی شبانه جهت فرار از خروپف‌های شوهر انتخاب کرده است و از این رو آن را بهشت می نامد.
این خانم آلمانی توضیح می‌دهد که 25 سال پیش یک شب به شدت از خروپف‌های مرد خانه به تنگ آمده و یک باره به سمت اتومبیل خانوادگی شان که در حیات خانه پارک بوده، می‌دود و در آنجا می‌خوابد.

وی پس از چند لحظه متوجه می‌شود که دراین پناهگاه جدید نه تنها اثری از سروصدای آزار دهنده شوهرش وجود ندارد بلکه به راحتی می‌تواند به آسمان نگاه کند و این نقطه آغازین یافتن بهشت تقریبا ابدی وی می‌باشد.
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان