باور میکنی این زن زیبا و خوش اندام همسراین مرد باشد

باور میکنی این زن زیبا و خوش اندام همسراین مرد باشد
به گزارش نازوب، این مرد کوچک و کوتاه قد به نام Vern Troyer که بازیگر چند فیلم از جمله هری پاتر و چند فیلم دیگر هالیوود هست با دوست خود به نام Geneviève Gallen که معلم یوگا هست ازدواج کرد.
این زن حتی در حالت نشسته از شوهر خودش بلند تر هست. قد این خانم زیبا تقریبا نزدیک به 188 سانتیمتر میباشد اما با این حال این باعث نشده که با شوهر 80 سانتی خودش احساس خوشبختی نکند.
 
 
 
 
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان