بیشتر بیماری های بدخیم در چه سنی بوجود می آید

مجموعه : بیماری ها
بیشتر بیماری های بدخیم در چه سنی بوجود می آید

 

بر اساس یافته های موسسه بین المللی پوست، مردان در سنین 40 سال به بالا با بیشترین آسیب ناشی از اشعه ماوراء بنفش روبرو می باشند. مردان 2 برابر زنان به سرطان پوست مبتلا می شوند و در اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند و 6 مورد از 10 مرد ملانوما (کشنده ترین نوع سرطان پوست) در مردان بالای 50 سال مشاهده می شود.

مردان بیشتر از زنان تمایل به ورزش در محیط باز دارند، موهای کوتاه تری داشته و از پوشش کمتری استفاده می کنند. متاسفانه در این گروه سنی، بیماری های بدخیم به موقع تشخیص داده نشده ودرمان نمی شوند، زیرا معاینات فردی و مراجعه به پزشک در این سنین کم انجام می گیرد.همچنین این مردان از عوامل محافظتی در برابر آفتاب استفاده نمی کنند و موارد بدخیم معمولا در سنین بالای 65 سال تشخیص داده می شوند که زیاد خوب نیست.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان