ramazan
ramazan

آموزش الفبای انگلیسی توسط خدا !! عکس

آموزش الفبای انگلیسی توسط خدا !! عکس

آموزش الفبای انگلیسی توسط خدا !!

نازوب: در این مطلب تصاویری از بال پروانه ها را مشاهده خواهید کرد که به طرز جالب و زیبایی شبیه حروف الفبای انگلیسی هستند. عکاس خوش‌ذوق نروژی به نام Kjell Bloch Sandved با صبر و حوصله فراوان، از این حشرات زیباروی، عکاسی کرده و همه 26 حرف الفبا را در یک مجموعه کامل گرد آورده است.

 

آموزش الفبای انگلیسی توسط خدا !! عکس

آموزش الفبای انگلیسی توسط خدا !! عکس

آموزش الفبای انگلیسی توسط خدا !! عکس

آموزش الفبای انگلیسی توسط خدا !! عکس

آموزش الفبای انگلیسی توسط خدا !! عکس

آموزش الفبای انگلیسی توسط خدا !! عکس

آموزش الفبای انگلیسی توسط خدا !! عکس

آموزش الفبای انگلیسی توسط خدا !! عکس

آموزش الفبای انگلیسی توسط خدا !! عکس

آموزش الفبای انگلیسی توسط خدا !! عکس


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان