کرکر خنده

کرکر خنده
غضنفر تو مسابقات شنا اول میشه؛ ازش می‌پرسند که از کجا تمرینات رو شروع کردی؟ جواب میده: منم مثل همه از زمین‌های خاکی شروع کردم…!
 

کرکر خنده کرکر خنده کرکر خنده
 
 
غضنفر زنگ میِ‌زنه به دوستش، آهسته میگه: من الان توی جلسه هستم، بعدا باهات تماس می‌گیرم!!!

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان