اثر نوشابه بر اعضای بدن ما

مجموعه : بیماری ها
اثر نوشابه بر اعضای بدن ما

 

تصمیم به ادامه نوشیدن یا ننوشیدنش با خودتان.

ما گاهی هشدارهایی می‌شنویم یا مطالبی را می‌خوانیم که در آن‌ها درباره مضرات مصرف نوشابه هشدار داده‌اند. مگر نوشابه‌ها با بدن ما و اعضای آن چه می‌کنند که با این سیل هشداری از سوی متخصصان تغذیه رودررویند؟ برخی از بلاهایی که این نوشیدنیهای صنعتی بر سر انسان می‌آورند با تصویری اینفوگرافیک، ساده و گویا در ادامه نشان داده شده. تصمیم به ادامه نوشیدن یا ننوشیدنش با خودتان.

 

 

اثر نوشابه بر اعضای بدن ما

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان