اس ام اس خنده دار

اس ام اس خنده دار

 

شاعر میگه:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

خیلی برات مهمه ؟
اگه سر درست هم اینقدر سمج بودی الان دكتر مهندس شده بودی!اس ام اس خنده دار   

 
*************
 
 
اگر تو با من باشی ، چراغ خونه ام باشی
.
.
.
.
.
.
.
اونقدر روشن خاموشت می کنم تا بسوزی!اس ام اس خنده دار   
 
*************
غضنفر روزه میگیره از حال میره از پذیرایی در میاد!!!اس ام اس خنده دار   

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان