falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

عکس های بسیار دیدنی و جالب از تزئین سنگ ها

عکس های بسیار دیدنی و جالب از تزئین سنگ ها
هنرمندی به نام "هیروتوشی ایتو" در سال 1982 میلادی (1361 خورشیدی) از دانشگاه هنرهای زیبای توکیو در ژاپن فارغ التحصیل شد و پس از مدتی به کار موروثی خانواده خود، یعنی سنگ تراشی، روی آورد. عکسهایی را که در زیر مشاهده می کنید؛ نمونه ای از آثار اوست که با استفاده از سنگهای کفِ رودخانه ای که در نزدیکی منزلشان قرار دارد؛ درست شده است. 

عکس های بسیار دیدنی و جالب از تزئین سنگ ها

 

عکس های بسیار دیدنی و جالب از تزئین سنگ ها 


عکس های بسیار دیدنی و جالب از تزئین سنگ ها
 


عکس های بسیار دیدنی و جالب از تزئین سنگ ها
 


عکس های بسیار دیدنی و جالب از تزئین سنگ ها
 


عکس های بسیار دیدنی و جالب از تزئین سنگ ها
 


عکس های بسیار دیدنی و جالب از تزئین سنگ ها
 


عکس های بسیار دیدنی و جالب از تزئین سنگ ها
 


عکس های بسیار دیدنی و جالب از تزئین سنگ ها
 


عکس های بسیار دیدنی و جالب از تزئین سنگ ها
 


عکس های بسیار دیدنی و جالب از تزئین سنگ ها
 

 

عکس های بسیار دیدنی و جالب از تزئین سنگ ها
 


عکس های بسیار دیدنی و جالب از تزئین سنگ ها
 


عکس های بسیار دیدنی و جالب از تزئین سنگ ها
 


عکس های بسیار دیدنی و جالب از تزئین سنگ ها
 

 
عکس های بسیار دیدنی و جالب از تزئین سنگ ها


بیوگرافی هنرمندان