falhafezz
falhafezz
laghari

معرفی و شناخت بهترین مارک های عطر

معرفی و شناخت بهترین مارک های عطر
نازوب، عطر آمیزه ای از روغنهای اساسی، تركیبات معطر، ثابت كننده و الكل می باشد. روغن های اساسی از طریق تـقـطـیر گـلهـا، گیاهان و علفها بدست می آید.اگر عصاره گیری ازطریق تـقطیر مـیــسر نباشد توسط روغنهای جاذب این كار صورت می گـیـرد مانند گل یاس.عصاره گیری توسط روغنهای جاذب اساسا عمل استخراج توسط جذب مواد معطر بداخل موم و سپس استخراج و جدا سازی روغن بدبو توسط الكل میباشد.
 
در سـاختـن عـطر مواد شیمیایی معطر نیز بكار میرود. ثـابـت كننده ها كه وظیفه پیوند دادن و متصل كردن عطرهای گوناگون را بعهده دارند شامل بلسان ( درخت گل حنا )، عنـبر سـائـل و شـیره غـدد بـودار آهـوی مشـك ( نــوع غلیظ آن بدبو بوده اما در محلول الكل به عـنـوان عـامـل نگهدارنده كاربرد دارد ). میـزان الكل افزوده بستگی به عـطر دارد.

انـواع عـطـر و خـواص آنـها

هــمان طـور كـه درصد(غلظت) تركیبات معطر (اروماتیك) كاهش می یابد، شـدت و طول عـمـر عطر نیز كاهش می یابد.

1- عصاره عطر: %40-20 تركیبات معطر

2- EAU DE PERFUM :%20-10 تركیبات معطر

3- EAU DE TOILETTE :%10-5 تركیبات معطر

4- EAU DE COLOGNE:%3-2 تركیبات معطر

تـركیـب آب و الـكل بعنوان حلال مواد معطر بكار میرود. در عمل گرمای بدن سبب میگردد تـا حـلال بـسرعت تـبـخیر شده و عـطر بـروی پـوست بـاقـی بـماند تا بتدریج طی چندین ساعت تبخیر گردد.

مراحل تبخیر عطر

1- رایحه اولیه: رایحه ای كه پس از چند دقیقه از استعمال عـطـر احـسـاس می گردد. رایحه اولیه همان احساس اولیه از بوی عطر می بـاشد. بـه هـمین خاطر در فروش عطر تاثیر بسزایی دارد. رایحه این مرحله تازه و تند می بـاشد. تركیـبـاتی كـه در ایـن مـرحله دخیل هستند بوی تند داشته و شدیدا فرار میباشند و بسرعت تبخیر میگردند.

2- رایحه ثانوی: رایحه عطرثانوی زمانیـكـه رایـحه ابتدایی از میان میرود آشكار میگردد. رایحه ثانوی بدنه اصلی عطر را تشكیل میدهد و بعنوان ملایم كنـنـده بوی تند اولیه بكار میرود.رایحه این مرحله چیزی حدود 10 دقیقه تا 1 ساعت بعد از استعمال عطر احساس میگردد.

3- رایحه پایه: رایحه عطر زمانی كه رایحه اولیه و ثانویه از میان می رونـد. تركیبات این گروه معمولا ثابت كننده می بـاشنـد. رایحه این مرحله قبل از 30 دقیقه از استعمال عطر احساس نخواهد شد.

منابع عطر سازی

گیاهان بعنوان منابع روغنهای اساسی و تركیبات معطر عمده بشمار می آیند. گیاهان ایـن تـركیـبـات را بـخـاطر مـحـافـظت از حیوانات گیاه خوار و همچنین جذب حشرات گرده افشان تولید می كنند.

1- گلها: بزرگترین منبع مواد معطر می بــاشند كه شامل گل های سرخ، مریم، میخك، یاس و ابریشم هستند.

2- برگها: برگهای نعناع هندی، بنفشه، رزماری، مركبات، گوجه فرنگی و علف خشك.

3- ریشه و ساقه های زیرزمینی: ریشه درخت جوز و زنجبیل.

4- دانه ها: دانه های گشنیز، زیره، كاكائو، هل و بادیان.

5- میوه ها: میوه های تمشك، توت فرنگی، سیب، مركبات، وانیل، فلفل شیرین.

6- روغن چوب: چوب درختان سرو، عرعر، كاج و صنوبر.

7- پوست درختان: درخت نعناع.

8- رزین(صمغ): رزین بوته كندر، بلسان(درخت گل حنا)، كاج و صنوبر.

منابع حیوانی

1- مشك: از كیسه آهوی آسیایی گرفته میشود كه مشك سنتزی(مصنوعی) به علت اقتصادی بودن جایگزین مشك طبیعی شده است.

2- كاستوریوم: كه از كیسه سگ آبی آمریكای شمالی بدست می آید.

3- عنبر سائل: ماده چربی مانندی كه از نهنگ عنبر بدست می آید.

4- عسل: كه از كندو عسل زنبور بدست می آید.

منابع مصنوعی

مواد معطر ساختگی تركیبات ارگانیكی می بـاشد كـه از فـراورده هـای نـفـتـی و یا رزین درخت كاج حاصل میگردد مانند كومالین و لینالول.

خانواده عطرها

FRESHY GREEN: رایحه ای كه شـبیـه عـلف و سبزه و یا برگهای تازه چیده شده میباشد – رایحه پر طراوت
ORIENTAL: رایحه كاجی و بلوطی و یا وانیلی – رایحه گرم
SPICY: رایحه گرم و تند.
WOODY: رایحه جنگل و چوب خشك تازه قطع شده.
FLORAL: رایحه گلها – ملایم و طبیعی.
FRUITY: رایحه میوه ها بجز مركبات مانند: سیب، موز و توت فرنگی.
FUNGAL: رایحه قارچ مانند.
EARTHY/MOSSY: رایحه زمین جنگل و خاك.
CITRUS: رایحه مركبات مانند: نارنج، لیمو ترش و پرتغال.
TOBACCO: رایحه تنباكو.
SWEET: رایحه شیرین.
LIGHT: رایحه ملایم و سبك.
HEAVY: رایحه سنگین و گیرا.
از دیگر گروه های عطرها میتوان به DEODORANT ها كه برای برطرف كردن بوی بد دهان و ANTI-PERSPIRANT ها كه از تعریق بدن جلوگیری میكنند و AFTERSHAVE كـه پس از اصلاح استفاده میگردند نام برد.

نكاتی در مورد عطرها

1- عطر را در نقاط نبض دار بدن استفاده كنید نقاطی كه جریان خون قوی و پوست گـرم تر از دیگر نقاط می بـاشد مانند مچ دست، پشت گوش، قـفسه سیـنـه، گـردن، پـشـت زانوها و داخل آرنجها.

2- عطر را بصورت چند لایه استفاده كنید تا ماندگاری آن افزایش یابد.

3- پس از 4-3 ساعت معمولا باید مجددا به خودتان عطر بزنید.

4- عطر را در هوای روبروی خود اسپری كرده و از آن عبـور كـنـید. بـا ایـن كـار عـطـر بطور یكنواخت روی بدن شما می نشیند.

5- هیچگاه عطر را مستقیما روی لباس خود بكار نبرید زیرا ممكن است ایجاد لك كند.

6- زمان امتحان عطر هنگام خرید اجازه دهید حداقل عـطر بـمدت 10 دقیقه روی پوست شما باقی بماند و زمانی كه بوی عطر با بوی طبیعی بدن شما آمی خته مـیگردد ایجاد بوی متفاوتی خواهد كرد. با این كار انتخاب بهتری خواهید كرد همـچنین بیش از 3 عطر را همزمان امتحان نكنید چون بینی شما دیگر قدرت تشخیص نخواهد داشت

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان