moharam

جنجال پوشیدن دامن کوتاه توسط این دختر دانشجو

جنجال پوشیدن دامن کوتاه توسط این دختر دانشجو
گایزی آرودابه دلیل اعراضات گسترده ی مردم و همچنین دولت، دانشگاهی خصوصی در برزیل مجبور شد تا حکم اخراج یک دانشجوی دختر خود را لغو کند. گایزی آرودا ۲۰ ساله به دلیل پوشیدن دامن قرمز بیش از حد کوتاه از دانشگاه اخراج شده بود.
 
به گزارش نازوب گایزی آرودا، دانشجوی رشته ی جهانگردی در یکی از دانشگاه های شهر سائوپولو هم اینک تبدیل به چهره ای جنجالی در رسانه های برزیل شده است. چندی پیش مقامات دانشگاه حکم اخراج این دختر ۲۰ ساله را صادر کردند. دلیل صدور چنین حکمی حضور این دختر دانشجو با لباسی قرمز و بیش از اندازه کوتاه در کلاس دانشگاه ذکر شده بود.

آرودا از سوی مقامات دانشگاه به خدشه دار کردن ارزش های اخلاقی و آکادمیک متهم شد و به این ترتیب اعلام شد که وی حق شرکت کردن در کلاس های درس را ندارد.پس از انتشار این خبر اعتراضات گسترده ای در میان مردم و رسانه های این کشور درگرفت و در پی آن نیز دولت برزیل وارد عمل شد و با فشار آوردن به مقامات دانشگاه به آنها ده روز مهلت داد تا دلیل خود را برای صدور چنین حکمی ارائه دهند.

 
 
شاید تصور صدور چنین حکمی در کشوری که به داشتن کارناوالی پر زرق و برق و زنانی کم لباس مشهور است کمی غریب به نظر برسد، اما با این حال به طور معمول دانشجویان برزیلی به هنگام حضور در کلاس های درس شلوار جین و تی شرت به تن می کنند و غالبا محتاطانه لباس می پوشند.

روزهای پایانی ماه اکتبر بود که گایزی آرودا با لباس کوتاه خود در دانشگاه حضور یافت و جنجال از همان جا آغاز شد. پس از انتقاد استاد و مقامات دانشگاه در حالی که هم دانشکده های گایزی در راهرو با سر و صدا به دنبال او راه افتاده بودند، حتی برخی پا را فراتر گذاشته و او را با القاب نامناسبی بدرقه کردند.

در این میان برخی از دانشجویان با تلفن های همراه خود از گایزی فیلم گرفتند و مدتی نگذشت که این فیلم ها در سایت های مختلف قرار گرفت. در این فیلم دیده می شود که گایزی در ابتدا در میان جنجال به وجود آمده توسط هم دانشکده ای هایش در راهرو به یک کلاس درس پناه می برد و مدتی بعد در حالی که بارانی سفیدرنگی را به تن دارد در میان اسکورت مأموران پلیس به خارج از دانشکده منتقل می شود.

مقامات دانشگاه گایزی آرودا را به خدشه دار کردن ارزش های اخلاقی و آکادمیک متهم کرده اند. پس از انتشار این فیلم و صدور حکم اخراج، این دختر برزیلی با گرفتن چند وکیل نسبت به این حکم دادگاه شکایت کرد. او در مصاحبه های تلویزیونی خود اظهار داشت که آرزوی بزرگش ادامه ی تحصیل در دانشگاه است.

در همین حال نیز مسئول امور زنان در دولت برزیل در مقام دفاع از این دانشجو برآمد و حکم دانشگاه علیه گایزی آرودا را نشان دهنده ی تبعیض جنسیتی و تعصب دانست. انجمن کل دانشجویی در برزیل نیز مقامات دانشگاه را به داشتن دیدگاه های عصرحجری متهم کرد و دانشجویان در حمایت از آرودا دست به تظاهرات زدند. در همین حال گایزی آرودا تبدیل به چهره ی ثابت شرکت کننده در بحث های تلویزیونی شد.

در میان بحث و جدل های رسانه ای، دانشگاه جوابیه ای را در یکی از روزنامه ها چاپ کرد که در آن آمده بود، گایزی به دلیل پوشیدن لباس و داشتن رفتاری که در شأن دانشگاه نبوده اخراج شده است. این دختر دانشجو نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشته بود، چنانچه وی اخطاری از سوی اساتید و یا مقامات دانشگاه در مورد پوشش خود دریافت می کرد، مطمئنا به خانه برمی گشت.در هر حال گایزی آرودا اعلام کرده است که وی تنها خواهان بازگشت به دانشگاه و حضور در کلا س های درس است.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان