عکس های دیدنی دختری با صورتی سه گوش !

عکس های دیدنی دختری با صورتی سه گوش !

عکس های دیدنی دختری با عجیب ترین چهره در جهان

 

چهره دیدنی این دختر بخاطر مثلثی بودن آن مورد توجه همه قرار گرفت و تنها دختری است که در جهان صورتی سه گوش دارد.

 

به گزارش نازوب، خانم تینا لئوپارد یک وبلاگ نویس چینی است. این دختر به دلیل شکل نا متعارف جمجمه اش باعث تعجب اطرافیان خود شده است. تینا به تازگی عکس هایی از چهره عجیب و سه گوش خود را در اینترنت اشتراک گذاری کرده است.

 

عکس های دیدنی دختری با عجیب ترین چهره در جهان

 

عکس های دختری با چهره سه گوش (مثلثی)

 

عکس های دیدنی دختری با عجیب ترین چهره در جهان

عکس های دختری با چهره سه گوش (مثلثی)

عکس های دیدنی دختری با عجیب ترین چهره در جهان

 

دختری با چهره سه گوش (مثلثی)

 

عکس های دیدنی دختری با عجیب ترین چهره در جهان

 

عکس های دختری با چهره سه گوش (مثلثی)

 

عکس های دیدنی دختری با عجیب ترین چهره در جهان

عکس های دیدنی دختری با عجیب ترین چهره در جهان

عکس های دیدنی دختری با عجیب ترین چهره در جهان

عکس های دیدنی دختری با عجیب ترین چهره در جهان

عکس های دیدنی دختری با عجیب ترین چهره در جهان
عکس های دیدنی دختری با عجیب ترین چهره در جهان

عکس های دیدنی دختری با عجیب ترین چهره در جهانعکس های دیدنی دختری با عجیب ترین چهره در جهان

عکس های دیدنی دختری با عجیب ترین چهره در جهان

عکس های دیدنی دختری با عجیب ترین چهره در جهان

عکس های دیدنی دختری با عجیب ترین چهره در جهان

عکس های دیدنی دختری با عجیب ترین چهره در جهان

 

 

منبع: نازوب – www.nazweb.ir

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان