instagram

a

اتفاق ترسناک برای پسری که تنها در خانه بود .. تصاویر

اتفاق ترسناک برای پسری که تنها در خانه بود .. تصاویر

به گزارش نازوب، دانش آموز 8 ساله اهل شهر لانژو در استان گانسو چین پس از اینکه مادرش برای دیدن دوستان از خانه خارج شد از شدت سر رفتن حوصله دست به کار خطرناکی زد.

 

اتفاق ترسناک برای پسری که تنها در خانه بود .. تصاویر

 

این پسر که از انتظار برای بازگشت مادرش خسته شده بود و درب خانه را قفل دید تصمیم گرفت از پنجره اتاقش واقع در طبقه سوم ساختمان بیرون رود. اما وقتی پایش را بیرون گذاشت ترسید و روی لوله ناودان خشکش زد.

 

اتفاق ترسناک برای پسری که تنها در خانه بود .. تصاویر

 

او از ترس افتادن پنجره را محکم چسبید و 30 دقیقه در همان حال بود تا بالاخره یک رهگذر او را دید و با آتش نشانی تماس گرفت.

 

اتفاق ترسناک برای پسری که تنها در خانه بود .. تصاویر

 

آتش نشانان به سرعت خود را به محل رساندند و درب خانه را شکستند و او را نجات دادند.

 

اتفاق ترسناک برای پسری که تنها در خانه بود .. تصاویر


بیوگرافی هنرمندان