دانستنی های جالب و علمی درباره قرآن

دانستنی های جالب و علمی درباره قرآن
آیا می دانید: قرآن دارای  6236  آیه است.
 
آیا می دانید: قرآن دارای 114 سوره است.

آیا می دانید: قرآن 114 بسم الله الرحمن الرحیم دارد.

آیا می دانید: قرآن دارای 120 حزب می باشد.

آیا می دانید: قرآن 30 جز  دارد.

آیا می دانید: بزرگترین سوره قرآن بقره است.

آیا می دانید: كوچكترین سوره قرآن كوثر می باشد.

آیا می دانید: بهترین آیه،  آیه الكرسی است.

آیا می دانید: آیه  282 سوره بقره بزرگترین آیه قرآن است.

آیا می دانید: عظیم ترین آیات  بسم الله الرحمن الرحیم می باشد.

آیا می دانید: كوچكترین آیه قرآن  مدها متان  در سوره الرحمن  است.

آیا می دانید: بهترین شب در قرآن  شب قدر است.

آیا می دانید: بهترین ماه  در قرآن ماه رمضان  است.

آیا می دانید: بهترین سوره قرآن  یس است.

آیا می دانید: سوره حمد  به مادر قرآن معروف است.

آیا می دانید: سوره فجر به سوره امام حسین (ع)  معروف است.

آیا می دانید: بهترین خوردنی كه در قرآن ذكر شده عسل میباشد.

آیا می دانید: بهترین نوشیدنی كه در قرآن به آن اشاره شده است شیر می باشد.

آیا می دانید: در قرآن مجید پانزده آیه سجده دار وجود دارد که بعد از شنیدن یا خواندن چهار آیه آن سجده واجب می شود وباید سجده کرد، یازده آیه دیگر سجده مستحبی است،یعنی اگر سجده نکنی هم اشکالی ندارد.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان