3 تصویر متحرک از حوادث بسیار عجیب و باورنکردنی

3 تصویر متحرک از حوادث بسیار عجیب و باورنکردنی
 

 نگاه کنید که یک گردباد چگونه باعث شکستن یک درخت می شود!!

 

 
*******
 
 برای این عکس متحرک واقعا هیچ توضیحی نمیشه نوشت اما ببینید این سه دختر چقدر خوش شانس هستند…

   

 
 
*******
 این مرد که برروی میله ها ایستاده, قصد داشت خودکشی کند و ساعت ها مامورین را منتظر گذاشته بود و اجازه نمیداد کسی به او نزدیک شود. سرانجام یکی از مامورین آتش نشانی به آرامی از پشت به وی نزدیک شد و در یک لحظه با ضربه ای که به وی میزند او را به سمت پایین پرتاب می کند

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان