عکس هایی از چهره بسیار عجیب مردم این سرزمین

عکس هایی از چهره بسیار عجیب مردم این سرزمین
مردم حاشیه رود و دره اومو در اتیوپی بسیار خاص هستند که طی اکتشافات اروپاییان در ۱۸۹۵ کشف شدند. نازوب، دره در سرزمین شوان قرار گرفته است و رودهای مختلف به دریاچه ترکانا می ریزند. اینجا سرزمین پادشاهان جانجیرو و گارو بوده است. مناطق ماگو و اومو هنوز طبیعت وحشی خود را حفظ کرده اند و جذابیت خاصی برای خارجی ها دارد.
 
 
 
عکس هایی از چهره بسیار عجیب مردم این سرزمین.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان