سوژه داغ عکاسان از عروس ملکه انگلیس/ تصاویر

سوژه داغ عکاسان از عروس ملکه انگلیس/ تصاویر

اگرچه "کیت میدلتون" عروس ملکه انگلیس هفته های آخر بارداری اش را سپری میکند اما هنوز جنسیت فرزند او برای رسانه ها مشخص نیست . از آنجا که سلطنت آینده بریتانیا در صورتی که فرزند او دختر باشد به وی منتقل خواهد شد این مسئله اهمیت فوق العاده ای از نظر سیاسی دارد و این دختر از طبقه متوسط که احتمالا مادر ملکه آینده بریتانیا خواهد بود به تیتر اول رسانه های غربی تبدیل کرده است.

سوژه داغ عکاسان از عروس ملکه انگلیس/ تصاویر

او که روزهای اخر بارداری اش را سپری میکند اخیرا از یک مدرسه در لندن دیدن کرده است و همین مسئله او را به سوژه ای داغ برای عکاسان تبدیل کرد. گفته میشود ملکه انگلیس به رفتارهای عادی و لباسهای ساده او اعتراض میکند . کیت میدلتون از محبوبیت زیادی در نزد مردم برخوردار است و همه معتقدند او جانشین مادر شوهرش "پرنسس دیانا" که او هم دختری ساده پوش از طبقه متوسط اجتماع آن زمان بود شده است . پرنسس دیانا به طور مشکوکی در یک حادثه اتومبیل چند سال بعد از جدایی از همسرش و در فرانسه کشته شد اما شایعاتی پیرامون این مسئله که اعضای کاخ سلطنتی انگلستان در مرگ مشکوک او دست داشته اند به گوش میرسد.

سوژه داغ عکاسان از عروس ملکه انگلیس/ تصاویر

سوژه داغ عکاسان از عروس ملکه انگلیس/ تصاویر

سوژه داغ عکاسان از عروس ملکه انگلیس/ تصاویر


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان