moharam

دیگه جرات دارید دنبال خانم چاق باشید + عکس

دیگه جرات دارید دنبال خانم چاق باشید + عکس
زنی چاق که با نشستن بر روی همسرش درآمریکا، او را به قتل رسانده بود، ۳ سال تحت‌نظر خواهد بود و ۱۰۰ ساعت نیز باید کار اجتماعی انجام دهد. این زن ۱۳۶ کیلویی روز حادثه بعد از درگیری بر روی شوهرش که فقط ۵۵ کیلو وزن داشت، نشست و او را له کرد و به قتل رساند.
 
 
این حادثه در تابستان گذشته، زمانی که این زن و شوهر با هم درگیر شده بودند، رخ داد. به گزارش نازوب آنها ۳ فرزند دارند. زن آمریکایی در دادگاه از اینکه پدر فرزندانش را له کرده بود، ابراز تاسف کرد و گفت: می‌خواهم این را فقط بگویم که به راستی متاسف هستم. قاضی دادگاه پس از بررسی این پرونده اعلام کرد: زن آمریکایی ۳ سال تحت نظر خواهد بود. همچنین او باید ۱۰۰ ساعت کار اجتماعی انجام دهد.
 
 
 
خانواده مقتول خشم و غضب خود را نسبت به تصمیم قاضی ابراز کردند. یکی از خواهران مقتول در این باره گفت: احساس می‌کنم در اینجا عدالتی وجود ندارد.
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان